Höstinspiration Back to Basics

Vad ser du först? Saxofonspelaren eller ansikte?

Hjärnan har extrem hög kapacitet. Den fokuserar dock på en sak i taget.

”Idag duger mitt liv precis som det är och det är mitt.”

Så underbart att vi inte bara har möjlighet att leva våra liv utan även har möjlighet att acceptera dem! Många av oss slösar mycket tid och energi på att enfaldigt kämpa mot sådant vi inte kan förändra och har ofta kört in huvudet i väggen likt murar av armerad betong. För att vi ska lära oss att leva mer i harmoni - med oss själva, livet som sådant och vårt snabbväxlande samhälle - krävs det att vi utvecklar förmågan att acceptera det som inte kan förändras och att vi lär oss att göra något kreativt av dessa situationer. Vi behöver också lära oss på nytt att upptäcka vad som sporrar oss egentligen och hur vi modigt och stolt kan gå vidare när det är nödvändigt. Kom ihåg att acceptera inte är detsamma som att resignera. Att acceptera är att fylla livet med sinnesro och balans.

Det händer mycket! De senaste 20 åren har jag präglats av att ägna stora delar av min tid på arbetet och på fritiden kring att ”lustforska” kring hjärnan och lära mig det senaste inom hjärnforskningen. Kan vi förändra och påverka vår hjärna? Vad finns det för framtidens behandling av hjärnans sjukdomar? Hur kan man lära sig fatta bättre beslut och bättre utnyttja de kreativa krafterna i hjärnan? Allt detta har jag genom olika verktygslådor erbjudit näringsliv och offentlig sektor - med mycket nöje och framgång vågar jag påstå.

Frågan som dykt upp under alla dessa år är: ”Varför finns inte dina koncept i skolvärlden?” Jag har försökt hitta svaret, ansträngt mig att erbjuda skolor studieteknik. Det finns ett stort motstånd till att bryta gamla invanda mönster och vanor, tyvärr. Man uppfattar detta ”nymodiga” tänkandet som ett hot snarare som en möjlighet. Jag skulle önska att man såg studieteknik som komplement och kvalitetssäkring för både elever och lärare istället. Skolan är ett hett omdebatterat ämne. Nästan dagligen kan vi läsa om sämre läsvanor i skolan och lärare som avsätter för mycket tid till administrativa sysslor istället för eleverna. Kanske blir skolan rentav en valfråga?!

Jag behöver själv inspiration för detta viktiga arbete och deltog på Stora Hjärndagen i Stockholm under oktober. En handfull framstående Hjärnforskare med var sin expertis trollband publiken och berättade under en knapp timme vardera med vad som är det nyaste på ”hjärnfronten”. Här kommer ett kort utdrag ur programmet

-Får jag lov att bjuda upp din känslohjärna?

Den dansande rörelsen har används sedan urminnes tider i livets alla olika faser och skiften. Idag börjar vi förstå mekanismerna bakom känslosortering och dans och hur vi kan använda dansen för att skapa bättre förutsättning för inlärning och empati både i kroppen och i samhället.

-Att reparera hjärnan med virus.

Hur vår värsta fiende blev vår bästa vän. Vad innebär genterapi för framtidens behandlingar för hjärnans sjukdomar? Hur långt har vi kommit och vilka är utmaningarna som finns kvar att bemästra innan vi kan behandla så vitt skilda sjukdomar som depression och Parkinsons sjukdom, kanske med samma ”läkemedel”?

-Minne och kreativitet.

Genom att förstå hjärnans skådespel kan man lära sig att ta bättre beslut, bryta vanans makt och bättre utnyttja de kreativa hjärnkrafterna. Genom att förstå sitt minne kan man också förstå sig själv.

-Den skapande hjärnan.

Hur fungerar vår hjärna när vi tänker i nya banor med exempel på aktuell hjärnforskning på kreativitet. Dels via musikalisk improvisation för att förstå den skapande hjärnan, men även vad som utmärker särskilt kreativa människor.

-Nya rön om sömn.

Vårt sömnmönster och vakenbeteende hör ihop. Att ha koll på hur hjärnan aktiveras kan vara till enorm hjälp för att förbättra nattsömnen. Sömnen och hur man sover styrs av biologiska förutsättningar, men även av kulturella normer och den miljö man lever i.

-Näsa för lukt.

Om vårt egensinniga luktsinne och dess intima relation med minne och känsla. Om varför dofter är porten till vår barndom och varför det är så svårt att sätta namn på en lukt. Och lär vi oss eller är vi förprogrammerade att tycka att vissa lukter doftar gott och andra illa?

Mycket av det som sas finns i koncepten jag fört ut genom åren och jag blev bekräftat i att Back to Basics verksamhet är meningsfull för många olika människor och organisationer. Varför inte anordna en ”Hjärndag” på ditt företag? Jag bidrar gärna med min hjärna och förpackar en dag hos dig hur forskning kan stödja oss i beslutskritiska grundkompetenser i arbetsvardagen för en sundare arbetsstruktur och bättre social kompetens.