Hjärnan är en underbar gåva – Att använda den ökar dess värde!

It means that if you don't continue to practice or use an ability, you might lose the ability.

Att tänka mycket och motionera hjärnceller fördöms i vissa kretsar och uppskattas alldeles för mycket i andra! I vårt samhälle har vi helt enkelt ensidigt inriktat oss i för mycket rationellt, logiskt och rätlinjigt tänkande, det som finns i den vänstra hjärnhalvan - vår ordningsman!   Det finns bra sätt HUR vi bör tänka för att nå önskat helhjär(n/t)at resultat. Lägg bara till intuition och magkänslan till logiska tankar så får du med bägge hjärnhalvor i tankeprocessen.  

Jag hoppas att du har haft en fin ledighet och fört några samtal kring (H)järnkoll sen mitt julutskick.

Jag tankar själv inspiration för att stärka mig i min roll att fortsätta vara språkrör för att träna hjärnan. Här får du ett urval:

-Som Rotarymedlem i Ludvikaklubben fick jag lyssna på Ulf Spendrup (Spendrups Bryggerier) en gång över ett lunchmöte om hur man lyckas med att driva framgångsrik affärsverksamhet. Han betonade att en av de viktigaste framgångsfaktorer för att lyckas i affärer är  just social kompetens – att kunna hantera människor! 

-Läste i Trygghetsrådets klienttidning (jag håller en del seminarier på TRR) där Kjell Lindström - HR guru – skriver att det är dags att HR blir mänskligt istället för allt för mycket fokus på att vara systemorienterad HR.   

-Det visas fler och fler program om hjärnan på TV som jag självklart tittar på (och antecknar flitigt med mindmaps). På AxessTV visades ett program om Brain Fitness/Peak Performance där hjärnforskare uttalade sig om Geocaching som en ny form av effektiv träning för hjärnan. Har du provat det?  Man letar alltså föremål ute i naturen med hjälp av en handhållen GPS. Eftersom hjärnan är belöningsorienterad så ger det många positiva effekter. Ovissheten om vad man kommer att hitta engagerar hjärnan och gör den nyfiken. Uppmärksamheten skärps. Man tar in mer av de nya områdena/platserna man befinner sig på. Man är ute och rör på sig vilket ger ökad syresättning till hjärnan. Man träffar andra och kan vara social på ett avslappnat sätt.  Man tränar hjärnan att träna på det oförutsägbara. Då stimuleras den och är mycket mottaglig för ny information. Kanske något att testa?

-Deltog i ett Kreativitetsseminarium i Ludvika som Region Dalarna anordnade med temat ”Kreativitet som motor för innovation”. Artikel finns att läsa här. Kom ihåg - Kreativitet finns inom oss alla! Och som allt behöver vi träna på det. Några ord som föredragshållaren avslutade med fann jag särskild viktigt att lyfta till dig: Det behöver inte vara stort eller märkvärdigt. Det kan ändå vara revolutionerande.  

Dessa ord speglar Back to Basics-verktygsladan för både Brain Power och Understanding People = Chefskap över Huvudkontoret. Nu finns alla kursdatum i samarbete med Säfsen Resort i Säfsen kring temat Friskvård för Kroppen & Knoppen. Välkommen på kurs!