Mera hjärnkoll kring julen

Jag stödjer kampanjen för att alla ska ha samma rättigheter
och möjligheter oavsett psykiska olikheter. Stöd du också! www.hjarnkoll.se

 

 

Nu inför julens stundande högtider är det många som lider mer än vanligt under psykisk ohälsa.

Årets julhälsning handlar därför om temat (H)järnkoll. (H)järnkoll – en nationell kampanj på regeringsuppdrag som går ut på att sprida kunskap om psykisk ohälsa och motverka diskriminering. Jag är en av 350 ambassadörer i Sverige.

Genom snart 20 år i utbildningsbranschen har jag träffat många deltagare/kunder/kollegor som antingen själva varit utbrända, som lidit av psykisk ohälsa i olika former och/eller stressat så mycket att de varit nära den berömda ”väggen”.  Samhällsutvecklingen idag bidrar till att den psykiska ohälsan ökar. Alla dagens Idealer på framgång som visas upp i tv, tidningar hela tiden.  Alla ständiga prestationer som bara ökar … Det är inte lätt att veta vilken väg man ska vandra! 

Därför har jag valt att lägga en del av mitt engagemang på (H)järnkoll i min verksamhet och bidra till en attitydförändring kring psykisk ohälsa.  

Kampanjen (H)järnkoll vill lyfta frågan om psykisk ohälsa och göra den synlig

Studier har visat att tre av fyra i Sverige har erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående/anhörig. Trots att det är så vanligt med psykisk ohälsa, och att människor håller tyst om sin psykiska ohälsa för att inte bli diskriminerade, är det sällan vi gör något åt det. Men det finns något som alla kan göra …

Ju fler som vågar prata om psykisk ohälsa desto större blir öppenheten. Och öppenheten är en bra medicin mot fördomar. Fördomarna utestänger människor från vardagslivet och arbetslivet, och urholkar Sverige både mänskligt och ekonomiskt. Människor förminskas till att bli ett hot istället för en möjlighet, till att bli en utgift istället för en tillgång. För att avliva fördomarna krävs det kunskap och större öppenhet – kring köksbordet, på rasten i skolan, i fikarummet på jobbet, på det fackliga mötet och i chefsutbildningen. Du kan göra skillnad – skaffa hjärnkoll på psykisk ohälsa och våga prata om det. Större förståelse och öppenhet gör hela Sverige Friskare.

Var en extra god medmänniska i jul!

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Önskar Simone