Referenser

Nina Floreteng

Avega Group AB, internkurs Understanding People

-Jag tyckte det var intressant ämne, och bra föreläsare. Lagom stor grupp också. 

-Intressant ämne, bra med självreflektion och personliga "utvärderingen". Och toppen att efteråt ha fått ett "språk" för att tala om personligheter med dem som också gått kursen.

-Simone var kunnig och engagerad och jag fick en hel del insikter och jag har tänkt en hel del i på mitt eget och andras beteenden sedan kursen.

-Konkreta övningar som gör det lättare att komma ihåg i vardagen. Bra också med hemläxorna som gjorde att jag funderade lite mer över hur jag och folk i min omgivning fungerar. Lärorikt och tankeväckande.

Avega Group AB, internkurs Brain Power

-att under föreläsningen kunna se en utveckling av mina snabbläsningstekniker var ju ganska coolt

-Det var ett spännande ämne om hjärnans kapacitet och fantastiskt att se hur fort man kan läsa med en ganska enkel metod.

-Relevant + kan implementeras omedelbums.

-Föreläsaren var mycket kunnig på sitt område, hade glimten i ögat och framförde sitt budskap på ett roligt, underhållande och professionellt

-Mycket bra! 

-Mycket bra. Erfaren och inspirerande.

Referens och Inköpare  är Markus Torpvret markus@torpvret.se 

Nina Floreteng, kursdeltagare öppen kurs Understanding People

Kännetecknande för Back to Basics kurser är att de i högsta grad är vardagsnyttiga! Direkt efter kursen kan man applicera den nyvunna kunskapen i både yrkesliv och privatliv. Dessutom är kurserna användbara oavsett var man befinner sig i livet, till exempel som student eller mitt i yrkeslivet.

Back to Basics har med Understanding People breddat sitt utbud med en kurs i självkännedom och människokännedom. Just kombinationen av att lära känna sig själv och andra är ett vinnande koncept. Precis som Back to Basics övriga kurser bygger den på de senaste rönen inom hjärnforskning. Med hjälp av så kallad biostrukturanalys genomför man en enkel test, vilket resulterar i ett struktogram. Detta struktogram påvisar utifrån tre färgkodade komponenter individens unika förhållande mellan den känslomässiga stamhjärnan, den impulsiva mellanhjärnan och den rationella storhjärnan.

En av kursens stora förtjänster är att man inte enbart får fram ett testresultat, utan även arbetar med att tolka resultatet, såväl enskilt som i mindre grupper. Det finns många fördelar med att genomföra denna kurs i grupper, inte minst med tanke på att kursens andra halva erbjuder verktyg för att förstå och till och med räkna ut hur biostrukturen ser ut hos människorna vi möter i vår vardag.

Genom att lära känna sig själv bättre blir man en mer autentisk person, vilket även lyser igenom i interaktionen med andra människor, menar jag. Med praktiska verktyg som även hjälper oss att förstå andra människor underlättas kommunikationen. Självkännedom och kommunikation är två viktiga byggstenar i alla sociala sammanhang, och just därför är kursen så användbar! Tilläggas kan att kursdeltagarna får en ordentlig dokumentation med sig hem, så att man kan fortsätta utforskandet av sig själv och andra även efter kursen.

Nina Florenteng, kursdeltagare öppen kurs Brain Power

Tänk att det finns en kurs som man har nytta av i alla åldrar och i alla sammanhang! Det är just vad denna kurs – Brain Power – kan stoltsera med. Kursen förmedlade inte bara ett teoretiskt ramverk, utan erbjöd även rikliga tillfällen till praktisk träning, där de verkliga resultaten kunde övertyga den mest skeptiske om att metoderna som lärdes ut verkligen fungerar.

Oavsett var man befinner sig avseende på läsning, anteckningsmetod och minnesförmåga, så har alla människor en inneboende kapacitet att utvecklas och förbättra sig inom dessa områden. Men inte nog med det. Genom speciella tekniker som lärdes ut i denna kurs så erhöll man utprövade och välfungerande verktyg för att läsa betydligt snabbare, anteckna effektivare och lättare minnas.

Jag är student på universitetet och som sådan behöver man ofta läsa mängder av litteratur, anteckna på föreläsningar samt helst också minnas det man har lärt sig! Jag behöver knappast förklara hur användbara dessa tekniker har blivit för mig. För att ge några exempel kan jag nämna att mindmapping-tekniken har utgjort ett värdefullt hjälpmedel då jag på ett effektivt sätt ska summera innehållet i studielitteraturen. Teknikens överskådlighet gör att man dessutom betydligt lättare kan återge stora informationsmängder, såväl muntligt som skriftligt. När man antecknar på en föreläsning är det lättare att se strukturen med mindmapping, och lättare att se vad man eventuellt har missat för information.

Avseende minnesträningen så fick vi flera spännande exempel under kursen, bland annat på hur man lättare kan minnas sifferkombinationer, något som vi alla möter i vardagen med alla koder som ska memoreras. Tack vare minnestekniken kommer jag fortfarande ihåg – åtskilliga veckor senare – den sifferkombination som kursledaren skrev på tavlan som exempel!

Nyttan av kursens kunskaper vävs ihop i profession och privatliv och jag rekommenderar den till alla: privatpersoner, studerande, anställda och chefer.

Nina Floreteng 070-666 54 70 eller nina@floreteng.se

 

Om du vill ha fler referenser så kontakta Simone Reiche Nordström på 070-812 55 46 eller simone@backtobasicsutbildningar.se