Verktyg att Chefa över Huvudkontoret

Mindmapping

Om du är osäker på om Mindmapping kommer att vara till nytta för dig, testa då dig själv och se om du visar symtom på ineffektiva inlärnings- och anteckningsstrategier:

 • Tappar jag tråden i föreläsningar när jag ska anteckna det som sägs? 
 • Upplever jag memorering av fakta som frustrerande och tråkigt?
 • Driver mina tankar iväg så att jag har svårt att koncentrera mig när jag studerar?
 • Har jag svårt att fånga kärnan i en textbok och tenderar att anteckna för mycket?
 • Upplever jag att jag många gånger sitter och kopierar texter i böcker när jag ska lära mig innehållet?
 • Läser jag mina anteckningar om och om igen utan att något tycks fastna?
 • Upplever jag ibland att möten verkar ostrukturerade och tar onödig tid?
 • Är jag vid ett framförande rädd att lyfta blicken från mitt manus?

Om du är missnöjd över dina svar, är det då inte dags att göra något åt ditt sätt att utnyttja hjärnan? Det kan du genom Mindmapping.

 • Din tid tas inte längre upp av långa, laborerande anteckningar. Det gör att du kommer att få mer tid över till att lyssna och analysera vid föreläsningar och möten.
 • Du kommer att arbeta mer avspänt.
 • Vetskapen om att du klarar av utmanande inlärningsuppgifter ger dig inre trygghet, mer harmoni och större självförtroende.
 • Du kommer att kunna memorera fakta snabbare än de flesta andra människor. Det ger dig fördelar i situationer där du vet att din kompetens kommer att utmanas.
 • Du kommer att få mer tid över för dig själv, för din familj och fritidssysselsättningar som du försakat på grund av studier och arbete.
                                     

 

Snabbläsning

Om du är osäker på om Snabbläsning kommer att vara till nytta för dig, testa då dig själv och se om du visar tecken på långsam läsning:

 • Läser jag ord för ord snarare än tankeenheter?
 • Läser jag om meningar och stycken för att uppfatta det som står i texten?
 • Driver mina tankar iväg så att jag har svårt att koncentrera mig när jag läser?
 • Kan jag läsa klart dagstidningar och facktidningar under en enda sittning?
 • Skjuter jag upp läsprojekt på grund av tidsbrist?
 • Använder jag kvällar och helger för att hinna ikapp med arbetsrelaterad läsning?
 • “Uttalar” jag ord i tanken eller högt under läsningens gång?
 • Rör jag ögonen över textmassan på ett “uppstannade” sätt?
 • Upplever jag trötthet i ögonen och stelhet i kroppen efter en lång lässession?

Om du är missnöjd med dina svar, är det då inte dags att göra någonting åt din läsförmåga? Det kan du genom snabbläsning.

 • Du kommer att få mer tid över till uppgifter som är viktigare än att sitta och läsa. Det ger dig ökad flexibilitet och frihet.
 • Du kommer att kunna läsa snabbare än de flesta andra människor. Det ger dig fördelar i många situationer som involverar konkurrens.
 • Du kommer att få mer tid över för dig själv, för din familj och för aktiviteter som ligger utanför ditt arbete.
 

 

Minnesträning

Om du är osäker på om Minnesträning kommer att vara till nytta för dig, testa då dig själv och se om du visar symtom på ineffektiva minnesstrategier:

 • Kan jag hålla listor i huvudet utan att behöva skriva ner dem?
 • Kommer jag ihåg människors telefonnummer i huvudet?
 • Är jag nöjd med det jag minns av vad jag läser och tittar på?
 • Har jag en bra observationsförmåga?
 • Är du nöjd med dina minnesresurser över lag?
 • Kan jag snabbt lära mig fraser/ord på ett nytt språk?
 • Kan jag minnas namnen på människor jag träffar i olika sociala sammanhang?
 • Kan jag hålla dynamiska, entusiasmerande presentationer utan manus?

Om du är missnöjd över dina svar, är det då inte dags att göra något åt ditt sätt att bättre utnyttja hjärnan? Det kan du genom Minnesträning.

 

 

Social kompetens

Om du är osäker på om personlig utveckling och självkännedom kommer att vara till nytta för dig, testa då dig själv och se om du har behov: 

 • Vill jag kunna läsa av andra människor lättare för att kunna samspela bättre?
 • Vill jag lära mig vad som skiljer mig från andra individer?
 • Vill jag dra nytta av mina styrkor bättre inom jobbet eller privat?
 • Vill jag lära mig mer av mina svagheter och därigenom undvika fällor?
 • Vill jag komma ifrån att spela roller i delar av mitt liv?
 • Är jag intresserad av att få kännedom om hur min hjärna fungerar och hur detta påverkar min personlighet?
 • Tror jag på att djup självkännedom är grundläggande för att känna mig framgångsrik?

Om du svarar JA på alla/många frågor så är du redo för att ta nästa steg i din personliga utveckling. Det kan du genom Understanding People - konceptet.