Hållbart Hjärnbruk

Trenden i samhället visar att informationsflödet ökar allt mer, att många är väldigt stressade idag och att det är lätt att hamna i psykisk obalans/ohälsa. Alla vet dessutom att smarta hjärnor och hög social kompetens är faktorer som är kritiska för att lyckas fullt ut i arbets- och privatliv. framgång i affärer. De flesta känner därför behov att förstå sig själv och andra bättre för att få en bättre kommunikation och mer positiv attityd till sin omgivning. Hur kan man skapa en mer hållbar hjärn- och arbetsmiljö? Jo genom inspirationen ”Hållbart Hjärnbruk”.

 "Hållbart Hjärnbruk – Lär dig Chefa över Huvudkontoret"

För många präglas privat- och yrkeslivet av fulltecknade kalendrar, höga krav från omgivningen, konstant informationsflöde och för lite tid. Något som ofta mynnar ut i stress och ohälsa som på sikt riskerar att leda till utbrändhet och sjukskrivning. Kanske hanterar och förebygger du stress och utbrändhet genom att hålla kroppen i form. Men du vet säkert också att ditt välmående på många sätt ”sitter i huvudet”. Dessvärre är träningen av hjärnans kapacitet ett område som många förbiser.  

Vi bär på samma hjärna idag som för 40 000 år sedan. I dagens samhälle skapar det problem eftersom den tekniska utvecklingen har gått i rasande fart medan vår hjärnas stenålderskopplingar inte hunnit anpassa sig. Alla fungerar och tar beslut med våra hjärnor som är kopplade på precis samma sätt. Om vi är medvetna om vad som händer i hjärnan under olika förhållanden kan vi parera och hantera olika situationer för att skapa en mer stressfri intern kommunikation i huvudet. Att förstå biologin bakom hur vår hjärna fungerar, hur vi tar beslut och hur detta förändras när vi hamnar i trängda situationer är viktigt -  i alla organisationer och verksamheter.   

Varmt välkomna att inspireras om din hjärna!  

Om Simone Reiche Nordström, Back to Basics Utbildningar 

Simone är leg. sjuksköterska i grunden och kommer från f d Östtyskland/Leipzig. Hon har i över 20 år hållit igång verksamheter kopplade till hur man som enskild individ kan öka sin hjärnkraft. Koncepten har genom åren blivit populära i både stora som små företag liksom myndigheter och organisationer. Kursdeltagarna har lärt sig en enkel manual i hur hjärnan fungerar och hur man därigenom blir effektivare i sin vardag och bättre på att ”chefa över huvudkontoret”. Chefa över Huvudkontoret är även titeln på Simones senaste bok. Simone är vidareutbildad inom Mental träning, NLP coaching, samt instruktör för MHFA (Mental Health First Aid) och AOSP (Akut Omhändertagande av Självmordsnära Personer). Hon verkar ideellt som jourkvinna och som ambassadör för den nationella kampanjen (H)järnkoll. 

Mer info: simone@backtobasicsutbildningar.se eller 070-812 55 46.

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.