Nya arbetsmiljöföreskrifter kräver ansvar för vårt psykiska välbefinnande!

Mer om föreläsningen:

Simone Reiche Nordström, egenföretagare inom Friskvård för hjärnan och ambassadör för den rikstäckande föreningen Hjärnkoll, kallar psykisk ohälsa för vår tids nya folksjukdom. Jag vill uppmana alla att ta ansvar för det psykiska välbefinnandet.

AFS 2015:4 - Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA) - trädde i kraft i mars 2016. Lagen ställer även krav på mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och det finns även ett kunskapskrav för chefer och arbetsledande befattningar. AFS:en kommer beröra alla, även den enskilde individen. Varför inte införa en slags psykisk värnplikt för att säkerställa ett mer hållbart hjärnbruk?

I ganska precis 20 år har Simone Reiche Nordström hjälpt människor att lära sig få bättre koll över hjärnan för att kunna arbeta mer effektivt. Med bas i Fredriksberg är siktet inställt på att ge företag, organisationer, myndigheter samt skolor/föreningar verktyg för att TIDIGT upptäcka och förebygga psykisk ohälsa. Med TIDIGT menar Simone att bli medveten om ens eget eller andras mentala mående långt innan man blir sjuk och (företags)hälsovården tar vid. Nyckeln till det är kunskapspåfyllning, lyfta stigma, och motverka diskriminerande beteenden och attityder.

– Att ta kontroll över tillvaron är inte så lätt i dagens samhälle. Takten bara ökar, och har man haft en obalans under en längre tid är det en väldigt stor risk att man hamnar i psykisk ohälsa.

Vad är då psykisk hälsa? Enligt Simones egen definition på psykisk hälsa ska tre kriterier uppfyllas.

– Man ska kunna vårda sociala relationer, klara av ett arbete och fungera i vardagen. När man någonstans inte klarar av det här längre hamnar man i psykisk ohälsa.

Simone blev certifierad instruktör i första hjälpen till psykisk hälsa efter en utbildning på Karolinska institutet hösten 2014, som kallas MHFA (Mental Health First Aid). Under våren 2016 har hon kompletterat sin expertis genom att även bli AOSP- instruktör. AOSP står för Akut Omhändertagande av Självmordsnära Personer. Denna kurs riktar sig främst till Blåljusorganisationer såsom Polis, Ambulans, Brandkår.

Likt hjärt-lungräddning (HLR) får deltagarna kunskaper som gör att de kan rycka in och göra en insats tills den drabbade får professionell hjälp.

– Händer det en arbetsplatsolycka har företagen jättebra handlingsplaner. Men är det någon som hamnar i en akut psykos vet man inte hur man ska hantera det - säger hon. Allra helst ska den psykiska ohälsan upptäckas i ett så tidigt skede som möjligt.  Då kan långa sjukdomsperioder förebyggas och undvikas – eller åtminstone förkortas – är Simones erfarenhet.

Alla större företag måste enligt arbetsmiljölagen utbilda i HLR. Simone tycker att samma sak borde gälla första hjälpen mot psykisk ohälsa – en slags psykisk värnplikt. Många företag är rädda att lyfta på locket för då tror man att man blir överhopad av problem. Det är precis tvärtom. Människan har alltid ett behov av att prata. Det är när man håller inne något det växer. Hon motiverar "värnplikten" med att undersökningar visat att tre av fyra i dag har erfarenhet av psykisk ohälsa – antingen egenupplevd eller som anhörig. Därmed är sannolikheten större att träffa på en person med psykisk ohälsa än att hamna i en situation där fysisk livräddning är nödvändig.

– Problemet finns så man behöver inte vara rädd för att våga prata om det och agera. Frasen "Jag mår bra" på frågan "Hur mår du?" är enligt ny forskning vår tids största lögn.

Simone utbildar stora som små organisationer inom ramen Friskvård för hjärnan. Välkommen att samarbeta!