Nya arbetsmiljöföreskrifter kräver ansvar för vårt psykiska välbefinnande!

Vill du få (H)järnkoll på psykisk ohälsa? Varmt välkommen på en förelsäning som handlar om vikten av psykiskt välbefinnande och förebyggande av psykisk ohälsa i arbets- och privatliv. Föreläsare är Simone Reiche Nordström som är leg. sjuksköterska samt första hjälpen instruktör till psykisk hälsa. Förvänta dig att ta del av värdefulla – kanske livsviktiga – kunskaper om att värna om din egen hjärna och att vara en god medmänniska.

Att få ingå i olika sociala sammanhang borde vara en självklarhet. Tyvärr ser det inte ut så för många med erfarenhet av psykisk ohälsa. Människor får svårt att komma tillbaka efter sjukskrivning eller kommer aldrig in i arbetslivet. Det gör att vi får osunda arbetsplatser och många fler blir sjuka, helt i onödan. Ett hållbart arbetsliv tar vara på människors olikheter.

Datum & Tid: när du önskar, Plats: i din organisation i Sverige.

Föreläsningen kan vara som en inspiration på 90 min eller som en halvdags-, heldags- eller flerdagarskurs.

Anmälan

Frågor/funderingar/offertförfrågan mejlas till: simone@backtobasicsutbildningar.se

Läs mer

 

FN:s Världshälsoorganisation WHO säger att psykisk ohälsa är en av de största utmaningarna mot folkhälsan i världen. I Sverige har tre av fyra egen erfarenhet eller erfarenhet av att någon i närheten lever med psykisk sjukdom (Hjärnkolls årliga befolkningsundersökningar). Socialstyrelsen beräknar att mellan 20 och 40 procent av Sveriges befolkning lever med psykisk ohälsa. I denna grupp beräknas 10-15 procent behöva psykiatrisk behandling. Enligt Försäkringskassan är psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Trots att psykisk ohälsa är så vanligt så diskrimineras människor med psykisk ohälsa. Alla kan göra något för att förändra diskriminerande attityder och beteenden.