Vikten av uppmärksamhetsträning

Utmaningen vi har idag är att vi lever i ett PAID-samhälle. Vi är P-pressade, A-”alltid-på”, I-informationsöverbelastade, D-distraherade. Problemet är att vår hjärna inte är skapad för detta och vi blir stressade. Fler och fler lider dessutom av ADT; Attention Deficit Trait – en koncentrationssvaghet som liknar ADD och ADHD men som inte är genetiskt betingande utan utvecklas pga vårt högteknologiska samhälle. Hela 46,9 % av vår tid dagligen går till distraktioner har forskare kommit fram till nu.

Därför är det viktigt att vi tänker på att undvika stress. Vi alla är unika och behöver testa oss fram vad som funkar för oss. Det som funkar för din vän behöver inte fungera lika bra för dig. Testa, testa, testa. Ge inte upp. Börja med en inventering hos dig själv: Vad har du testat tidigare? Vad funkade bra, vad inte? Varför funkade det bra, inte bra? Om det funkade bra, varför slutade du?  Målet med inventeringen är att medvetandegöra att vi alla har automatiskt fungerande strategier, som vi tyvärr glömmer av. Och då är det bara att börja ta tag i det igen.

Att utöva uppmärksamhetsträning av olika slag ger oerhört värdefulla resultat i tillvaron, vi får:

-tjockare cortex – hjärnbark (bättre tänkandet helt enkelt)

-ökad kreativitet

-ökad emotionell intelligens

-ökad vänlighet, empati och glädje

-minskad stress

-bättre minne

Forskning har visat att Mindfulness – medveten närvaro, Mental Träning, Positiv Psykologi, Compassion (självmedkänsla) lär dig att fokusera bättre, att välja dina tankar och därmed din tillvaro. Det blir som att lära sig Chefa över Huvudkontoret. I ett annat exempel har man forskat fram att man måste ersätta en (1) negativ tanke med minst tre (3) positiva (förhållandet 1:3). Annars kan det vid ständigt negativt tänkande bli de direkta motsatta effekterna av ovanstående fördelar.

Vad gäller Compassion - som betyder självmedkänsla - handlar det framförallt om att kunna stödja sig själv i motgång. Man använder här ett minnesord (akronym) för att komma ihåg att vara snäll mot sig själv som heter FAVVO där varje bokstav betyder något; Förståelse – Förståelse för sig själv och sin situation, Acceptans – Acceptera sig själv och sin situation, Värme – ge sig själv värme (öka temperaturen), Vänlighet –vara vänliga mot oss själva (prata icke-självkritiska), Omsorg- värna om sig själv.

Träna på det! Favvo dig själv och Ta hand om dig!

Simone R Nordström