Kvinno & Tjejjouren Ludvika-Smedjebacken

Det första steget till förändring är att du inser att du vill förändra något.

Kvinno-och tjejouren arbetar med kunskap och erfarenhet kring frågor som rör våld i nära relationer. Vi är en ideell stödverksamhet och är en självständig förening inom ROKS, Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjoruren i Sverige.

Vår verksamhet har som mål att hjälpa och stötta kvinnor och tjejer i alla åldrar, med eller utan barn, till ett bättre och mer välmående liv. Därför erbjuder vi rådgivning, motivationssamtal och stöd via telefon eller möten. Du kanske är i behov att prata av dig, få råd kring en polisanmälan, vårdnadstvist eller att söka annat boende. Eller såhar du behov av hjälp med myndighetskontakter över lag till exempel inför, under och efter rättegång.

Läs mer om hot och varningssignaler. Här finner du info på andra språk - other languages 

Kvinno- och tjejjouren har en heltididsanställd samt ett antal ideellt verksamma jourkvinnor och jourtjejer. Adress: Kvinnojouren, Ludvika & Smedjebacken, Box 48, 771 21 Ludvika. Jourtelefon: 0240-199 10. E-post: ludvikakvinnojour@msn.com  Följ oss gärna på facebook

Tjejjouren Ludvika - Smedjebacken har en egen hemsida

Du kan även kontakta Kvinnofridslinjen. Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Telefonen är gratis och öppen dygnet runt och besvaras av socionomer eller sjuksköterskor Telefon:  020-50 50 50