Hjärnguiden

Hjärnans arbetssätt kan jämföras med hur vi söker och skaffar info på Google.

Vad det egentligen vi har innanför ”pannbenet”?

Grovt sett består hjärnan egentligen av tre olika hjärnor; hjärnstammen (reptilhjärnan), det limbiska systemet (däggdjurshjärnan) och stora hjärnan (neocortex). Stora hjärnan är delad i två halvor, den ”konstnärliga” högra hjärnhalvan som styr det icke verbala, bildliga tänkandet och den ”förnuftiga” vänstra halvan som styr det konkreta, rationella och verbala tänkandet. De båda hjärnhalvorna kopplas ihop av förgreningar med nervceller som styr samarbetet mellan hjärnhalvorna. Denna slags hjärnbro kallas för hjärnbalken; sk corpus callosum.

Hjärnhalvornas olika funktioner

Vänstra hjärnhalvan: förnuft, verbal, realistisk, rationell, konvergent, tänkande, analys, objektiv

Högra hjärnhalvan: Känsla, sinnlighet, icke-verbal, fantasi, konstnärlig, icke-rationell, subjektiv, intuitiv, flexibel, tidlös.  

I praktiken fungerar det så att om någon talar till dig är det den vänstra hjärnhalvan som ger orden dess betydelse och den högra som tolkar kroppsspråket och lyssnar till rösten.  

Hjärnguiden

För att du lättare ska förstå hur hjärnan arbetar har jag satt ihop en liten guide för dig:

-Hjärnan består av ett nätverk av neuroner (hjärnceller) som förbinds genom sk synapser. 

-Första gången du gör något ser hjärnans process ut på ett sätt och tränar du regelbundet så förändras till det bättre! 

-Minnet är en kemisk process som styrs genom neuronerna. Tränar du minnet arbetar neuronerna effektivare. 

-Ju mer du tränar, ju mer förädlar neuronerna processen hur en handling ska utföras - du lär dig.

-Att träna hjärnan regelbundet effektiviserar neuronernas ”kommunikationsprocess”. 

-En människa har ca 14 miljarder hjärnceller när hon föds. I vuxen ålder är det ca 130 miljarder. Hjärnan väger 1,2-1,4 kg. 

-Hjärnkapaciteten hos en människa styrs genom neuronerna. 

-En neuron ser ut som en julgran utan barr där stammen kallas för axon och grenarna för dendriter.  

När du tränar hjärnan och minnet ökar du hjärncellernas spänstighet och förbättrar samarbetet mellan hjärnhalvorna. Samhället idag är på många sätt baserat på den vänstra hjärnhalvans sätt att bearbeta information. Det är synd eftersom hjärnan har så mycket mer resurser som kan frigöras. Einstein menade till exempel att han bara använde 1% av sin hjärnkapacitet...