MHFA - Första hjälpen till Psykisk Hälsa

 

Som molnen i denna vackra solnedgången kan - när som helst och hos vem som helst -  mörka tankar dra in över en perfekt och toppen tillvaro.

Bakgrund

Kunskaper om Första hjälpen vid akut kroppsskada och i hjärtlungräddning har bidragit till att folk i allmänhet vet en hel del om kroppsliga sjukdomar och åkommor, och använder dessa kunskaper för att rädda liv. Kunskapsnivån är emellertid låg när det gäller psykiska sjukdomar och bidrar till den fördömande och nedvärderande attityd gentemot psykisk sjukdom som ofta förekommer. Vanliga fördomar är att personer med psykisk sjukdom är farliga, galna och oberäkneliga och att det inte finns adekvat behandling för psykiska besvär vid nuläget. Därför händer det att man undviker att uppmärksamma när någon har psykiska problem eller undviker att söka hjälp för sina egna. Oförståelse hindrar ofta den drabbade från att söka hjälp i tid och att söka rätt sorts hjälp.

Mental Health First Aid, som utvecklats i Australien, på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk hälsa, är ett utbildningsprogram avsett för allmänheten. Tanken bakom utbildningsprogrammet är snarlik den vid fysisk Första hjälpen-utbildning: Att ge kursdeltagaren sådana kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp. Avsikten är även att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom för att på så sätt minska fördomar och stigmatisering. Med tanke på hur vanligt det är med psykisk sjukdom är det större sannolikhet att träffa på en person med psykiska besvär än att hamna i en situation där man får användning av sina kunskaper i fysisk livräddning.

Programmet 

MHFA-Sweden ger kursdeltagaren, den ”Första hjälparen”, en god överblick om förekomsten av psykisk sjukdom i Sverige och ingående kunskap om de tecken och symtom, som finns vid olika psykiska sjukdomstillstånd, särskilt depression, psykossjukdomar och ångesttillstånd och vilken behandling som finns. Man får lära sig vilka varningssignaler det finns som antyder att en person kan vara självmordsbenägen och hur man kan ingripa. Kursen ger kunskap om hur man känner igen och kan gripa in vid kriser som exempelvis självskadebeteende, panikattacker och akuta psykostillstånd. Kursen lär ut hur man lyssnar utan att värdera, hur man bekräftar och uppmuntrar till att söka lämplig psykiatrisk hjälp och att uppmuntra användandet av olika självhjälpsstrategier. Programmet är baserat på vetenskaplig evidens och expert konsensus.

Kursen omfattar två heldagar och genomförs som öppen kurs eller internt i din organisation. Checka våra kurstillfällen eller kontakta Simone för mer info: simone@backtobasicsutbildningar.se eller 070-812 55 46

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer med intresse för människan, människonära yrken exempelvis alla befattningar som inkluderar personalansvar samt personal inom vården, socialtjänsten, skolan, polisen, kriminalvården och brandkåren, individ- och familje-, handikapp- och äldreomsorgen, ambulanspersonal, distriktssjuksköterskor men även den ideella sektorn och allmänheten.  

I kursavgiften ingår KI:s kursmaterial MHFA-handlingsbok (värde 400 kr) samt intyg/certifikat från KI.

Kursavgift 4 900 kr + moms per person för två dagar.

Lyssna och lär mera.