Etikcafé-Första hjälpen vid psykisk ohälsa 

En psykisk förbandslåda på din arbetsplats skulle kunna vara ett värdefullt plåster för själen

Målgrupp

Du som har intresse att arbeta med frågor som rör psykisk hälsa/ohälsa samt du som har en befattning med personalansvar och/eller arbetar med psykosocial arbetsmiljö. 

Om kursen
Kursen varvar många praktiska övningar med korta viktiga teoripass som leder till konkreta tips och verktyg hur du kan skapa psykosociala skyddsronder och krisplaner på din arbetsplats. 

Kursinnehåll

Trots att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken bakom sjukskrivningar är det tyst på arbetsplatserna i Sverige.  Studier visar att 40 procent väljer att inte berätta om sin psykiska ohälsa på jobbet pga rädsla för diskriminering och okunskap. Totalt sju av tio tillfrågade chefer underskattar förekomsten av psykisk ohälsa bland medarbetarna. Över hälften av cheferna gör dessutom en grov underskattning; de tror att högst 10 procent av medarbetarna kan komma att utveckla psykisk ohälsa under hela sitt yrkesliv. I verkligheten utvecklar omkring var fjärde person psykisk ohälsa någon gång i livet. 

Kursen ska ge en förståelse för företag och organisationer att alla individer bör ha lika rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Genom att öka deltagarnas kunskap, förbättra attityder, synliggöra dolda fördomar samt motverka diskriminerande beteenden vill denna kursmodul i första hjälpen vid psykisk ohälsa skapa konkreta förutsättningar internt att våga prata mer öppet kring psykisk ohälsa och ta bort tabun. Under två dagar går vi igenom följande moduler: 

  • Psykisk hälsa i arbetslivet
  • Tidiga insatser för att förebygga sjukskrivning
  • Sjukskrivning och rehabilitering
  • Åter på jobbet
  • Diskriminering och lagstiftning

Tidiga eller förebyggande insatser innebär kostar oftast bara en bråkdel av vad företagens negativa effekter av psykisk ohälsa kostar. Det är alltså mycket lönsamt att arbeta med effektiva förebyggande och tidiga rehabiliterande insatser mot psykisk ohälsa, både ur ett företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt perspektiv. Därmed stärker de ekonomiska argumenten de humana argument som finns för att förhindra psykisk ohälsa. 

 

Om kursledaren

Simone Reiche Nordström är sjuksköterska i grunden och kommer från början från Tyskland/Leipzig. Hon har i snart 20 år hållit igång verksamheter kopplad till hur man som enskild individ kan öka sin hjärnkraft. Simone arbetar aktivt med att sprida kunskap om psykisk ohälsa. Hon är utbildat till Första hjälpeninstruktör vid psykisk ohälsa genom Karolinska Institutet i Stokholm och håller idag kurser för organisationer oavsett bransch i hela Sverige.

 

Varmt välkommen till ökad social kompetens kring psykisk ohälsa!