Simone är en av 350 ambassadörer i Sverige för den nationella kampanjen (H)järnkoll vars syfte är att sprida kunskap om psykisk ohälsa. Trots att psykisk ohälsa är så vanligt så pratas det sällan om det öppet. Psykisk ohälsa är ett av de största hoten på 2000-talet. Drabbade diskrimineras och missgynnas dagligen i Sverige. Nästan var tredje person säger att man inte kan tänka sig att arbeta tillsammans med någon som har psykiska problem. Att vara utsatt för diskriminering gör att människor också kan hindra sig själva från att söka hjälp, vara sociala och stanna i arbete. På så sätt blir många ännu sjukare. Helt i onödan.

Simone vill skapa en oskyldig och icke-värderande plattform att tala om psykisk ohälsa, bl a via en psykisk förbandslåda för arbetsplatser och Etikcaféer.

Psykisk hälsa och ohälsa

Alla har vi en psykisk hälsa, något som de flesta av oss inte direkt tänker på när vi mår bra. Eller som en klok person uttryckte det: "Vi har en psykisk hälsa när vi inte mår dåligt psykiskt". Psykisk ohälsa innefattar allt från psykisk sjukdom till psykiska besvär som stör välbefinnandet och påverkar vårt dagliga liv.

Det finns många olika psykiska sjukdomar: till exempel schizofreni, bipolär sjukdom (manodepressivitet), depression, olika ångesttillstånd, tvångssyndrom, ätstörningar samt beroendeproblematik av olika slag. Till följd av dessa sjukdomar och/eller till följd av medfödda neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, Autism, Aspergers och Tourettes syndrom etc, kan man få psykiska funktionsförändringar. Det kan till exempel handla om svårigheter att planera sin tid, hantera stress eller sociala relationer. Då pratar man om en psykisk funktionsnedsättning.  Hjärnkoll vill hellre prata om psykiskt funktionssätt. Ordet belyser att vi fungerar olika utan att peka ut någon som avvikare.

Läs mer (H)järnkoll