Brain Camp

 

Brain Camp ska på ett enkelt och kraftfullt sätt lära ut att hantera och parera många stressmoment studenter/lärare utsätts för i sin studievardag genom att ge en mer hjärnvänlig studiestruktur. Verktygslådan består av bl snabbläsning, mindmapping och minnesträning och genomsyras av ekologiskt hjärnbruk –att använda det vi har - vår superdator mellan öronen; hjärnan.

De senaste åren har lärarnas tid präglats mer och mer av administrativa rutiner som därmed minskar dyrbar tid med eleverna. Eleverna förutsätts att klara mycket eget arbete själva eller i grupparbeten. Dock lärs inga verkygslådor ut att lyckas med varken studieteknik eller time-management. Eleverna har extrema deadlines och blir lätt stressade. Lärarna står hjälplösa och ser på. Gedigna verktyg att planera och studera skulle göra att fler fick bätttre betyg och kunde minnas skoltiden mer positivt. Fler skulle vilja fortsätta plugga om man inte bara ”överlevde” gymnasiet utan även kunde njuta.

Att förstå hjärnan är som att lägga pussel. För det mesta kul, rätt ansträngande och ibland frustrerande.