Tema Hjärnan & Nerver:

Träning förbättrar minnet!

Att träna tre halvtimmes pass i veckan kan göra att den delen i hjärnan som hanterar minnet blir större. Det är forskare från Karolinska Institutet som tillsammans med forskare i tyskland sett att hippocampus i hjärnan blir större och fungerar bättre tack vare träningen. Hippocampus, som ligger inne i tinningsloben, är viktig för bland annat inlärning och minnet. Tydligast förbättring sågs på personersom är under 70 år.

Källa Karolinska Insititutet

Tema Depression & Ångest:

Mål i Livet hjälper dig att leva längre!

Att ha en positiv inställning till livet påverkar livslängden. När man lät 7000 personer i åldern 20-75 år svara på fyra olika påståenden med temat "tron på livet" vid två olika tillfällen visade det sig att risken att dö i förtid var förhöjd bland de som hade en falnande livsglöd. Enligt forskarna bakom studien som publicerats i tidskriften Psychological Science så tyder resultaten på att du lever längre om du har en riktning i livet och övergripande mål för vad du vill uppnå.

Källa Psychological Science