Kursbeskrivning Chefa över Huvudkontoret

Kursdag 1 - Nyckeln till effektiv arbetsstruktur, kl 9-16

För många präglas privat- och yrkeslivet av fulltecknade kalendrar, höga krav från omgivningen, konstant informationsflöde och för lite tid. Något som ofta mynnar ut i stress och ohälsa som på sikt riskerar att leda till utbrändhet och sjukskrivning. Kanske hanterar och förebygger du stress och utbrändhet genom att hålla kroppen i form. Men du vet säkert också att ditt välmående på många sätt ”sitter i huvudet”. Dessvärre är träningen av hjärnans kapacitet ett område som många förbiser. Lär dig på hur Brain Power på ett enkelt men kraftfullt sätt lär dig hantera och parera många av de stressmoment du utsätts för i din vardag och ger dig mer arbetsstruktur.

Kursinnehåll

Snabbläsning
Ger dig rätt teknik för att du ska få möjlighet att frigöra tid och ta bort stressen genom att hantera informationsflödet på ett kontrollerat sätt. Snabbläsningstekniken ger dig minst fördubblad läshastighet med bibehållen läsförståelse. Ditt dagliga arbete med läsning av offerter eller annan arbetsrelaterad litteratur underlättas avsevärt på papper och skärm. Du lär dig utveckla lässtrategier att sålla effektivare och anpassa läsningen till olika texter.

Anteckningsteknik
Genom att lära dig grunderna i Mindmapping kommer du att kunna anteckna upp till 10 gånger mer jämfört med vanliga linjära noteringar samt. Du får en effektivare och en tydligare struktur i dina tankar och därmed anteckningar vilket resulterar i en bättre överblick och helhetskänsla. Du kommer att kunna kartlägga din egen tid och planering för att uppnå mer önskvärda resultat. Användningsområden för Mindmapping är många; som tankeverktyg för mötesplanering, strukturering, problemlösning, prioriteringar och som processverktyg vid gruppdiskussioner. Mindmapping är ett minnesverktyg också.

Minnesträning
Ger dig många tekniker att minnas lättare och bättre. Här får du lära dig mnemotekniker som är anpassade och framforskade på hur vår hjärna minns naturligt. Du lär dig utnyttja förmågan till fantasi, association, placering och observation som är essentiellt viktiga kryddor för ett skarpt minne.  Med dessa minnesstrategier kan du slippa komihåglappar och höja din sociala kompetens, lekande lätt memorera listor, telefonnummer, namn och koder.

 

Kursdag 2 - Nckeln till själv- och människokännedom, kl 9-16

Kännedomen om sig själv är högst avgörande för en medveten framgångsstrategi. Studier har visat att framgångsrika människor har väldigt olika personlighetsdrag men en tydlig sak gemensamt; de använder sig bara av beteenden som harmoniserar med deras grundnatur. Genom att vara sig själva blir de äkta, autentiska och trovärdiga. Bli inspirerad till en ny sorts biologisk självkännedom som är baserad på hur just din hjärna fungerar och hur detta påverkar din personlighet; ditt medfödda temperament.

Kursinnehåll

”Ur hjärnan och enbart ur hjärnan härstammar lust, glädje, smärta och lidande. Genom hjärnan tänker, ser och hör vi. Att förstå hjärnan är att förstå människans natur.”                   Hippokrates 435 f k

Nyckeln till självkännedom bygger på förståelsen om hjärnan och hur människans grundnatur påverkats genom miljontals år av evolutionen. Det har konstaterats att den mänskliga hjärnan består av tre områden som i evolutionens historia är olika gamla och även har olika funktioner. Trots sin olikhet måste dessa tre hjärnområden fungera tillsammans men varje område håller sig till sina specifika spelregler. Samverkan av de tre områdena visar ditt medfödda temperament – din grundnatur. Du lär dig att förstå att det finns ett samband i hur inlärt beteende hjälper dig i samklang med ditt temperament och likaså att det kan stjälpa om det finns en missmatchning. Du lär dig hur du lättare kan nå autenticitet – att vara ditt sanna JAG – bli äkta.

Genom dina nya biologiska glasögon lär du dig att se dig själv - dina styrkor och svagheter - samt att undvika spela roller som inte harmoniserar med din grundnatur. Därmed lyckas du att vara mer äkta och trovärdig.  Du får verktyg att förstå människors olikheter och förbättra kommunikationen. Du kan handla mer med sunt förnuft och undviker besvikelser på andra och dig själv. Du lär dig använda lätta orienteringsmallar för att läsa av andra människor snabbt och navigera bättre i det dagliga umgänget med människor.

Kursen leder till värderingsfri människokännedom och inte till människobedömning. Du lär dig hur du kan se och förstå andra människors egenskaper bättre genom att få syn på dina fördomar. Därmed ökar din sociala kompetens och leder dig i din dagliga kommunikation mot bättre måluppfyllelse.

Allmänt Chefa över huvudkontoret

Syfte och Mål

Informationsfloden i dagens samhälle är för många människor för stort att hantera, samtidigt som alla behöver vara pålästa i sina arbeten och kunna samarbeta och kommunciera med andra individer. En ekvation som ofta skapar stress och olust.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill träna upp förmågan att snabbare ta in, behålla, bearbeta och ge ut information och som vill få en ökad förståelse och kännedom om hur din hjärna fungerar och hur detta påverkar din personlighet och ditt välmående.

En djup självkännedom är nämligen grundläggande för en medveten framgångsstrategi att planera sitt liv.

Du som dessutom kan svara JA på många av frågorna nedan kommer ha stor nytta av kursen:

 • Har du någon gång önskat att hinna läsa allt du ska/bör/måste i ditt dagliga arbete.
 • Skulle du vilja fördubbla din läshastighet?
 • Tappar du ofta överblicken i dina anteckningar när du fördjupar dig i detaljer?
 • Blir du ibland frustrerad över att inte ha kontroll på tillvaron och parallella projekt?
 • Vill du få en bättre överblicka över alla dina tankar samtidigt?
 • Kan du minnas telefonnummer utan mobiltelefonens hjälp idag?
 • Har du svårt att komma ihåg ansikten och namn?
 • Vill du läsa av andra människor lättare för att kunna samspela bättre?
 • Vill du lära dig vad som skiljer dig från andra individer?
 • Vill du dra nytta av dina styrkor bättre inom jobbet eller privat?
 • Vill du lära dig mer om dina svagheter och brister och därigenom undvika fällor?
 • Vill du komma bättre överens med alla slags människor?
 • Vill du undvika onödiga konflikter i framtiden?
 • Vill du lära dig räkna ut en människas tänkbara reaktioner i förväg?