Brain Power, Nyckeln till effektiv arbetsstruktur 

Läs artikel här!

Brain Power kan genomföras som en fristående kursmodul på en eller två dagar.

Brain Power omfattar en heldags utbildning och innehåller följande moment:

Snabbläsning
Du får lära dig en grundteknik som hjälper dig att fördubbla din läshastighet med bibehållen läsförståelse. Ditt dagliga arbete med att läsa offerter, avtal, anvisningar eller andra arbetsrelaterade papper underlättas avsevärt.

Anteckningsteknik
Du får lära dig grunderna för anteckningstekniken Mindmapping och träna på det. Med hjälp av denna teknik kan du lära dig att anteckna upp till 10 gånger snabbare. Mindmapping ger dina tankar en tydligare struktur och du får bättre överblick.

Minnesträning
Är till dig som vill lära dig minnas bättre. Här får du lära dig mnemotekniker som är anpassade och framforskade på hur vår hjärna minns naturligt. Med rätt minnesstrategier kan du slippa komihåglappar och höja din sociala kompetens.

Kursen varvar korta teoripass och många praktiska övningar. Den följer en coachande pedagogisk träningsmodell för bästa inlärning. 

Exempel på organisationer som anlitat Simone Reiche Nordström:

VB Energi, ABB, Sandvik Coromant, TRR, Avega, Jordbruksverket, Arbetsförmedlingen, FRA