Understanding People, Nyckeln till själv- och människokännedom

Läs artikel här!

BiostrukturanalysStamhjärnan grön, mellanhjärnan röd, storhjärnan blå

Understanding People genomföras som en fristående kurs på en eller två dagar under samma namn eller till exempel Framgång börjar i Huvudet.

Målgrupp
Kursen vänder sig till Dig som vill få en ökad förståelse och kännedom om hur din hjärna fungerar och hur detta påverkar din personlighet. En djup självkännedom är grundläggande för en medveten framgångsstrategi.

Bakgrund
Studier har visat att framgångsrika människoranvänder sig bara av metoder som passar deras personligheter, både av deras styrkor och svagheter.  

Kursen bygger på Prof. Dr. Paul MacLeans hjärnforskning. Han konstaterade att den mänskliga hjärnan består av tre områden som i evolutionens historia är olika gamla och även har olika funktioner. Trots sin olikhet måste dessa tre hjärnområden fungera tillsammans. Först genom denna samverkan mellan de tre - den instinktiva/ känslomässiga stamhjärnan, den impulsiva/emotionella mellanhjärnan och den kyliga/rationella storhjärnan - uppstår mänskligt beteende.

Om kursen
Kursen kommer att ge dig en ny sorts självkännedom baserad på hur just din hjärna fungerar och hur detta påverkar din personlighet. Det stärker dig i din yrkesroll eftersom du därigenom lättare kan läsa av andra människor. Du lär dig att förstå vad som skiljer dig från andra, och på vilket sätt du kan integrera och samspela med andra för bättre resultat. 
 

Mål
Kursen baseras på en enkel och biologisk självskattningsmodell som leder dig till att förstå och utforska din unika personliga hjärnstruktur. Därefter kommer vi använda de nya erfarenheterna i praktiska övningar och exempel i workshops. Kursen kommer dessutom att ge dig en bra grundkännedom om hjärnan och fungerar utmärkt som enskilt kursmoment eller tillsammans med Brain Power i Konceptet Chefa över Huvudkontoret.

Kursinnehåll
Förstå ditt eget beteende d v s dina styrkor och svagheter samt undvika roller. Verktyg att förstå människors olikheter och förbättra kommunikationen. Kursen ger redskap för reflektion och personlig vidareutveckling. Framgång i ditt liv för att du förstår dig själv bättre och är dig själv.

Nyckeln till själv- och människokännedom kan användas bl a inom försäljning för att träna personal att samverka bra i team. Du har nytta av kunskaperna för din personliga utveckling i t ex ledarskapsprogram.
  

Exempel på organisationer som anlitat Simone Reiche:

VB Energi, ABB, Sandvik Coromant, TRR, Avega, Jordbruksverket, Arbetsförmedlingen, FRA